Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.    

 

Başkanlığımızca Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği’nde; 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.