Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü KredisiYurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 09.07.2013 tarihli yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 05.07.2013 tarihli yazısına atfen; 

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) Türk Eximbank tarafından kullandırılan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) ile ilgili olarak firmalardan  talep edilen teminat mektubu oranlarında 24/04/2012 tarihinde bir indirim gerçekleştirildiği ve “tüm vade boyunca tahakkuk eden faiz” uygulaması yerine “sadece ilk anapara ödemesine kadar geçecek süre için tahakkuk edecek faiz” uygulamasına geçildiği, böylelikle, firmalara kullanacak oldukları kredi için daha düşük tutarda teminat mektubu sunma imkanı sağlanarak YDMHKK programı kapsamında finansmana erişimlerinde kolaylık sağlandığı,

 

Öte yandan, Libya ve Suriye’de faaliyette bulunan firmalar için her iki ülkenin geçirdiği süreç ve tahakkuk etmiş alacakların tahsil edilememesi dikkate alınarak, belirli koşulların sağlanması kaydıyla, 25 milyon ABD Dolarına kadar 1,5 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 3 yıl vadeli kredi kullanma imkânı getirildiği,

 

Ancak, Libya ve Suriye’de belirsizliklerin halen devam etmesi, alacakların ödenmesinde ciddi sorunların olması ve firmaların YDMHKK kapsamındaki kredi ve faiz ödemelerinin bir süre ertelenmesi talepleri doğrultusunda finansman desteğinin devam etmesine ihtiyaç duyulduğu göz önünde bulundurularak Eximbank tarafından;

 

YDMHKK Uygulama Esasları Geçici Madde 1’in geçerlilik süresinin 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasına, bu madde kapsamındaki yeni kredi kullanımlarında geri ödemesiz döneminin azami 18 ay ana para ve faiz ödemesiz olarak değiştirilerek, 26.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek (A) da belirtilen faiz oranları üzerinde gerçekleştirilmesine,

 

Libya ve Suriye projeleri ile ilgili riski açık olan kredilerin faiz oranlarının ise 01.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, döviz kredilerinde Ek (A) da belirtilen faiz oranları, değişken faizli olarak kullandırılan TL kredilerinde ise, firmaların talep etmesi halinde, yine Ek (A) da belirtilen faiz oranları  ile güncellenmesine,

 

Program kapsamında Libya ve Suriye’deki projeleri ile ilgili olarak riski bulunan firmaların talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları halinde; riski açık kredilerinin mevcut geri ödeme planlarının 1,5 yıl anapara ve faiz geri ödemesiz dönem içeren 3,5 yıl vade yapısına sahip olacak şekilde Ek (B) de belirtilen yeni faiz oraları ile yeniden

belirlenmesine,karar verildiği bildirilmiştir.

 

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Ayrıntılı Bilgi:

Emre Erkal

Dış Ticaret Şubesi

Tel. 0212 455 61 90

email. [email protected]


YDMHKK_Libya_ve_Suriye_için_yeni_belirlenen_faiz_oranları