Yunanistan Menşeli 7411 Tarifesinde Sınıflandırılan “Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bakır Boru

Konu:  Yunanistan Menşeli 7411 Tarifesinde Sınıflandırılan “Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

Yunanistan menşeli 7411 tarifesinde sınıflandırılan bazı  “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” tanımlı ürünlere 2017/25 sayılı Tebliğ kapsamında CIF bedelin %5’i ve %9’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

 
GTİPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmaDampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
7411.10.10.00.11
7411.10.10.00.12 7411.10.10.00.19
7411.10.90.00.00
Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borularYunanistan Cumhuriyeti
Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.
% 5
Diğerleri% 9

Yerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler tablodaki gibi olup, meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
TÜİK verilerine göre Yunanistan’dan son 3 yılda sadece  7411.10.90.00.00 GTİP’indeki ürünlerin ithalatı gerçekleşmiş olup, ithalat rakamları aşağıdaki gibidir
 
Yıllarİthalat $
201927,5 Milyon USD
202027,5 Milyon USD
202133,7 Milyon USD
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]