Yük Teslim Talimat Formu (Ordino) Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Yük Teslim Talimat Formu (Ordino) Hakkında

Duyuru Özeti:
 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün UTİKAD’a yönelik yazısında 2018/1 sayılı Genelge’ye yer verilmektedir. Söz konusu Genelgede   "Yük Teslim Talimat Formu" kullanımına dair açıklamalar yer almaktadır. 
 

17.05.2011 tarihli ve 14765 sayılı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün yazısına yapılan atıf ile deniz yolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerinde eşyayı taşıyan tarafından düzenlenecek "Yük Teslim Talimat Formu" karşılığında tesliminin gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. 
 

Son zamanlarda yaşanan bazı münferit uygulamalarda "Yük Teslim Talimat Formu" için aşırı ücret talep edildiği ve bu durumun dış ticaret firmalarının mağduriyetine sebep olduğu, bu kapsamda; 17.05.2011 tarihli ve 14765 sayılı yazıda detayları sunulan Yük Teslim Talimat Formunun aynı esaslar çerçevesinde konşimento başına 150 TL tavan ücret bazında ve tavan ücretlerin her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde uygulanacağı bildirilmiştir.
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 23.11.2107 tarihli 40216608 sayılı dağıtımlı yazı ile gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordinonun gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında aranmaması gerektiği talimatlandırmış olsa da, bahse konu yazının sadece gümrük işlemleri ile sınırılı olduğu ve tartışmalara neden olan ordino konusunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlemesi ile yasal bir zemine oturduğu anlaşılmaktadır. 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.