Yük Teslim Talimat Formu (Ordino) HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Yük Teslim Talimat Formu (Ordino) Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Denizyolu ile gelerek geçici depolama ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılara tesliminde uygulanacak hususlar Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17/05/2011 tarih ve 14765 sayılı talimat yazısı ile düzenlenmektedir.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik  23.11.2107 tarihli 40216608 sayılı dağıtımlı yazı ile gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordinonun gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında aranmaması gerektiğini talimatlandırmış olsa da,
 
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, "Yük Teslim Talimat Formu" için aşırı ücret talep edilmesini önlemeye yönelik tavan ücretleri belirleyen 2018/1 sayılı Genelge’yi yayımlayarak tartışmalara sebep olan ordino konusunda yasal bir dayanak noktası oluşturmuştur.
 
Bahse konu 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/728 sayılı Kararıyla durdurulmuştur.
 
Diğer yandan, 17/05/2011 tarih ve 14765 sayılı talimat yazısının iptaline ilişkin açılan dava Danıştay 10. Dairesince reddedilmiş ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesinin kararını bozmuştur.
 
2018/1 sayılı Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ile 17/05/2011 tarih ve 14765 sayılı talimat yazısına ilişkin kararın bozulmasına ilişkin hususların birbirine karıştırılması üzerine, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 08.07.2019 tarihli 54182545 sayılı dağıtımlı yazı ile Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştır.
 
Bahse konu değerlendirmede özetle;
 
17/05/2011 tarih ve 14765 sayılı talimat yazısına ilişkin hususlar hakkında yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verilmediği sürece idari işlemin hukuken geçerliliğini sürdüreceği,  
 
Tavan ücretleri düzenleyen 2018/1 sayılı Genelge’nin ise yürütmesinin durdurulduğu ve bu hususa ilişkin duyurunun da zaten daha öncesinde duyurulmuş olduğu belirtilmektedir.
 
Sonuç olarak; Ulaştırma Bakanlığı "Yük Teslim Talimat Formu"na (Ordino Ücretlerine) ilişkin düzenlemenin tüm hukuki sürece rağmen geçerli olduğunu, sadece bu ücretlerin üst sınırını belirleyen 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğu yönünde görüş bildirmektedir.
 
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net