Yönetmelik Taslağı (Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar) hk.ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Sayı: TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/842-6958 Bursa, 19/07/2013

Konu: Yönetmelik Taslağı (Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve

Esaslar) hk.

 

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE VE

ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO.: 273

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı’nın yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, ”Alkol ve Alkollü

İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ taslağı iletilerek söz konusu taslağa ilişkin görüşlerin

iletilmesi talep edilmiştir.

 

İlgili Yönetmelik taslağına ilişkin ilgili görüşlerinizin, ekte yer alan görüş bildirim formunda belirtilerek formun, en geç 23 Temmuz 2013 Salı günü saat 16:00’ya kadar

Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 0224 – 219 10 96 numaralı faksa ya da [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. .

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Tansu SİNAĞ

Genel Sekreter V.

Ek: Yönetmelik Taslağı ve Görüş Formu

 

http://yadi.sk/d/9IBoXFD77-X2l

 

http://yadi.sk/d/ewDazwHm7-X9d

 

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ – Şube Müdürü

Önder EVCİ – Şef

Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16140/ BURSA

Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90

E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr