YKTS Firma Bilgileri Sekmesine KEP ve UETS Adreslerinin Eklenmesi Hk.  

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  YKTS Firma Bilgileri Sekmesine KEP ve UETS Adreslerinin Eklenmesi Hk.  

Duyuru Özeti:

Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza kararları, ödeme emirleri, haciz bildirimi vs) Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminden (KETSİS) tebliğ edilebileceği,

Tebligat Kanunu kapsamında tebliği gereken kararların tebligatlarının UETS’de kayıtlı olan elektronik tebligat adreslerine de yapılabileceği,

Tebligatın öncelikli olarak muhatabın Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde (KETSİS) kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılması, söz konusu adrese tebligat yapılmasının mümkün olmaması halinde, muhatabın varsa UETS’ye kayıtlı adresinin kullanılması, elektronik tebligat adresi bulunmayan muhataba ise ilgili mevzuatta tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması,

Konusunda gümrük idarelerine talimat verilmiştir.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 00083022112 sayılı yazılarında;
 
  • Gümrük idarelerine yönelik talimat yazısında yer verilen UETS’ye ilişkin olarak, YKTS “Firma Bilgileri” sekmesinde “KEP adresi” alanına ilaveten “UETS adresi” şeklinde yeni bir alan eklendiği,
  • YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgilerin sisteme yansıyacağı,
  • Söz konusu kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek bulunmadığı,
Bildiirlmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) : Gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerinin bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolü amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) : Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini  yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net