Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Su Ürünleri 

Konu:  Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES* belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021/9 sayılı Tebliğ yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.


  • Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, ülkemiz CITES Bilimsel Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenir ve ilan edilir.
  • Yılan balığı ihracatı yapacak olanlar, CITES belgesi talebi için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuru yapar.

*CITES Belgesi Nedir?  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme, CITES olarak adlandırılmaktadır.  Bahse konu sözleşme kapsamındaki hayvan ve bitki türlerine ait örneğin, ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde gümrük idarelerince aranan ve yönetim mercileri tarafından düzenlenen belgeye CITES Belgesi denilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net