YGM Tarafından Antrepoda Görevlendirilecek Personel HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   YGM Tarafından Antrepoda Görevlendirilecek Personel Hakkında 

Duyuru Özeti:

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalışan stajyerler ile antrepolarda görevlendirilecek gümrük müşavir yardımcılarının konumlarına ve yetkilerine dair tereddütler oluşması üzerine Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü 42811078 sayılı bir dağıtımlı yazı hazırlamıştır.
 
  –  Öğrenme sürecinde bulunan stajyerlerin stajlarını yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında yapmasının mümkün olduğu ancak, stajyerlerin gümrük idarelerinde iş takibi yapamayacağı,
 
  –  Gümrük müşavir yardımcılarının ise Gümrük Yönetmeliği’nin 575 nci maddesinde belirtilen işlemleri yapabileceği,
 
  –  İki genel antropo ile tespit sözleşmesi imzalayan bir YGM'nin, sözleşme imzaladığı her bir genel antrepo için bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmesinin zorunlu olduğu,
 
  –   Tespit sözleşmesi imzalanan özel antrepolar için böyle bir zorunluluğun bulunmadığı,

  – YGM'nin sözleşme imzaladığı bir özel antrepoda gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmek istemesi halinde, görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısının YGM'nin sözleşmesi bulunan diğer özel antrepolarda da görev yapmasına engel bir durum bulunmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Konuya ilişkin  düzenlemeye  ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net