Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hk.

Duyuru Özeti:

03.01.2022 tarihli değişiklik kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin “Beyannameye Eklenecek Belgeler” başlıklı 114. Maddesine eklenen hüküm ile, YYS Sahiplerinin belge ibrazına dair kolaylaştırmalar genişletilmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konunun detaylarına dair 82478252 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak;
 
  • Beyannamenin 44 nolu kutusunda Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ilgili belgeler her durumda beyan edilecek,
  • İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuda beyan edilen belgeler taranarak beyannameye eklenecek,
  • İhracat ve antrepo rejimleri haricindeki gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuda beyan edilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilecek,
  • Tüm rejimler itibarıyla, beyannamenin 44 nolu kutuda beyan edilen söz konusu belgelerin, muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine tarama suretiyle eklenmesine gerek bulunmayacaktır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net