Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Alınmasından Sonra Fiziki Şartlarda Değişiklikler Olması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Alınmasından Sonra Fiziki Şartlarda Değişiklikler Olması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının alınmasından sonra firmanın fiziki yapılarında değişiklikler olması halinde yapılması gerekenlere ilişkin bir dağıtımlı yazı yayımlamıştır.

Mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması durumunda bu durumun beş iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini vurgulamış,

Sertifikalandırmadan sonra veya güncelleme dönemleri arasında yapılacak tesis bildirimlerinin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin tereddütleri gidermek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla yapılacak tesis bildirimlerinin esaslarını belirlemiştir.  

  • Yönetim ofisi, muhasebe ve arşiv ofisleri ile bilgi işlem ofislerine ilişkin bir değişiklik olması halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu’nun (EK-1/A) ibrazı ile bildirimin yapılması gerektiği,
  • Üretim tesisi (ithal girdi kullanılmaksızın üretilen ve sadece yurtiçi satışa konu olacak eşyanın üretildiği tesisler hariç), İhraç edilecek eşyanın depolandığı, elleçlendiği depo/tesis ile eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde tamamlandıktan sonra getirilerek konulduğu depo/tesislere ilişkin bir değişiklik olması halinde Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu’nun (EK-1/A) ve Soru Formu ibrazı ile bildirimin yapılması gerektiği,
  • Bunların yanı sıra, tesis bildirimi yapılacak hallere ve istisnalara ilişkin detaylara yer verilmiştir. 
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net