Uluslararası ticarette artan güvenlik riski ile birlikte eşyaların trafiğinde yaşanabilecek gecikmelere en gel olunması maksadı ile çeşitli uygulamalar gündeme gelmiştir. Yani hem güvenliği ön planda tutacak hem de eşyanın ticaretini hızlandıracak bir sistem üzerinde çalışılmış ve aşağıdaki sistemler kurulmuştur. ABD (C-TPAT; Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret İşbirliği)

 • AB üye ülkeleri (AEO; Yetkilendirilmiş Yükümlü)
 • APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) Üyeleri (AEO)
 • Yeni Zelanda (SES; Güvenli İhracat Tertibi)
 • Singapur (STP; Güvenli Ticaret Ortaklığı)
Uluslararası ticarette artan güvenlik riski ile birlikte eşyaların trafiğinde yaşanabilecek gecikmelere en gel olunması maksadı ile çeşitli uygulamalar gündeme gelmiştir. Yani hem güvenliği ön planda tutacak hem de eşyanın ticaretini hızlandıracak bir sistem üzerinde çalışılmış ve aşağıdaki sistemler kurulmuştur. ABD (C-TPAT; Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret İşbirliği) AB üye ülkeleri (AEO; Yetkilendirilmiş Yükümlü) APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) Üyeleri (AEO) Yeni Zelanda (SES; Güvenli İhracat Tertibi) Singapur (STP; Güvenli Ticaret Ortaklığı)

Sistem, çeşitli koşulları sağlayan firmaların sertifikalandırılması ile gümrük kontrollerinden muaf tutulması veya daha az kontrole tabi tutulmasını sağlamıştır. Bu çerçevede işlem hacmi düşürülerek gümrük idarelerinde diğer firma eşyalarının daha sıkı kontrol edilebilmesinin önü açılmıştır.

YYS-yerinde-gumrukleme

Diğer önemli bir özelliği yerinde ithalat ve ihracat izni ile eşyanın iç gümrük idaresine sunulmadan ithal ve ihraç işleminin sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Bu çerçevede ülkemize Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olarak uygulamaya geçen bu sertifikasyon uygulaması; güvenilirlik, izlenebilirlik, kayıt ve sistem odaklı çalışma ve güvenlik konularında firmaları yeterince denetleyemeden verilmiş eksik belgelerdir.

YYS-yerinde-gumrukleme-sema
Bu nedenle uluslararası uygulamalara uyum anlamında 2013 yılında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması yönetmeliği yayınlanarak “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Belgesi” tanımlanmış ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müracaat eden firmalara verilmeye başlanmıştır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası(YYS)

YS, uluslararası tanınmayı ve diğer ülkelerle yapılacak tanıma anlaşmaları ile firmanız ithalat ve ihracat işlemlerini bu işlemlere muhatap tüm ilgili ülke gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırmasını hedeflemektedir.

A ve B Sınıfı OKSB’lerin süresinin 15.08.2017 tarihinde bitmiş olması ile ithalatta mavi hat uygulaması sona ermiştir.

İthalat gümrük operasyon süreçlerinde ciddi bir maliyet ve işlem sürelerinin uzaması problemi ile karşılaşılabilmektedir.

Bu çerçevede firmalarımızın zaman kaybetmeden Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası müracaatını yapmaları uygun olacaktır.

YYS ve OKSB Arasındaki Temel Farklar
 1. Uluslararası ticarette YYS sahibi firma olmak size rakiplerinizle rekabette avantaj sağlayacak önemli bir enstrüman olacaktır. Dolayısıyla OKSB hiçbir zaman bu seviyeye yükselmeyecektir.
 2. Devlet erkinin iş yürütücü kimliğinden işi denetleyen konseptine geçişi, tüm süreçleri özel işletmelere devretmeyi dayatmaktadır. Bu çerçevede Dış Ticaret konusu eşya hareketleri devlete ait iç gümrüklerde gümrüklenmesinden çıkarılıp, her firmanın kendi üretim/depo sahasını gümrüklü sahaya çevirmesi yani “İTHLATTA ve İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME” olanağı sunması ile işlem hızlarının artması, izlenebilirlik ve denetimi kolaylaştırmayı hedeflenmektedir. Yine OKSB’de böyle bir izin mümkün değildir.
 3. İthalatta Yeşil Hat YYS’de bulunmakta fakat OKSB’de bulunmamaktadır.
 4. Henüz netleşmemekle birlikte ithalat ve ihracat sürecini uzatan pek çok uygulama (Sarı kırmızı mavi hat belirleme, kimyahane, ön izinler, testler vb) YYS’li firmalar için daha hafifletilmiş ve güvene dayalı yürütülebilecek dolayısıyla gümrükleme süreleri oldukça kısalabilecektir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahipleri Gümrük İşlemleri Esnasında Aşağıdaki Kolaylaştırmalardan Faydalanabileceklerdir
 1. Eksik beyan
 2. Kısmi teminat
 3. Götürü teminat
 4. Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme
 5. Yerinde ihracat ve ithalat gümrükleme izni
 6. Emniyet ve Güvenlik önlemlerine daha az tabi olma
 7. Ayniyet tespitinde farklı uygulama
 8. Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması
YYS danışmanlık Faaliyetlerimize Başlarken

YYS dokuman hazırlama sürecinde ve birebir GTB müfettişlerinin yerinde denetimlerinde bulunmuş uzmanlarımız ile YYS müracaatınızı bakanlığın yapacağı incelmeye hazır hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Müracaatta istenen Ek-2 Soru Formu, oldukça kapsamlı ve 108 sorudan oluşan bir formdur. Ekleri ile birlikte ciddi bir ön çalışma istemektedir.

Belge müracaatının ön koşullarından birisi, ISO 9001 ve 27001 kalite ve bilgi güvenliği belgelerini akredite bir kuruluştan onaylatmış olmanız gerekmektedir. Bu ISO belgelerinin alınması hususunda da partner danışman firmamızla sizlere hizmet sunabilmekteyiz.

Bu standardizasyon belgeleriniz kapsamı, mutlaka yönetmelik maddelerinde belirtilen kapsam ile aynı olmalıdır.

YYS Çalışma Planı
 1. Firmanızın YYS projesinden sorumlu bir Proje Sorumlusu/Lideri tespit edilmesi.
 2. Proje lideriniz ile Subaşı Proje yöneticisi birlikte ilgili departmanları ve kişileri tespit edilmesi.
 3. Tüm ilgili departman temsilcilerine YYS eğitimleri verilmesi (Yönetim’den ilgili kişilerin katılması yararlı olacaktır).
 4. Ek-2 Soru formu ve Ek-7 denetim formu açıklanacak, örnek soru çözümlemeleri ele alınacaktır..
 5. Daha sonra belirlenen kişilere, 108 soru bölüştürülerek prosedür/talimat/formlarla birlikte cevapların oluşturulması sürecine katkı verilmesi.
  Oluşturulan cevaplar ve ekler periyodik toplantılar ile değerlendirilecek ve form hazır hale getirilecektir.
 6. Tüm lokasyonlar (ofis, depo, üretim sahası vb.) Ek-7 denetim formuna göre denetlenip uygunluğu kontrol edilecektir.
 7. YYS yeterliliği asıl olarak bu yerinde denetimde yapılan puanlama ile belirlendiği için yerinde denetimi gelecek müfettiş kriterleri ile yapabilmek bir tecrübe gerektirmektedir.
 8. Bölge Müdürlüğü müracaatının ardından takibi yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.
YYS Çalışma Planı: Belirtilen Uygulamalardan Yaralanabilmek İçin Firmanızın Tesislerinde Sağlaması Gereken Asgari Alt Yapı Özellikleri ve Koşullar
 1. Tüm tesislerin girişinde güvenlik personelinin bulunması, tesis etrafının duvar ve tel örgü ile çevrili olması
 2. Yine kör nokta kalmayacak şekilde tesisin dış duvar çevresinin, idari bina çevresi, depo ve sevkiyat sahalarının kamera sistemi ile izlenebilmesi
 3. Yerinde gümrükleme olması durumunda 1 yıl, olmaması halinde kamera kayırlarının 3 ay saklanması koşulunu sağlaması
 4. Yangın söndürme sistemi, Jeneratör vb. önlemlerin bulunması
 5. Bir arşivin ve prosedürünün bulunması
 6. ERP programı kullanılması, ithalat, ihracat, muhasebe ve lojistik hareketlerin bu ERP programında kayıtlı olması
 7. Bilgisayar kayıtlarının günlük olarak yedeklenmesi ve bu yedeklerin başka bir adreste korunması
 8. Hassas olarak ifade edilen departman(Bilgiişlem, kamera izleme odası, dış ticaret, muhasebe, vb.) girişlerinde kart okuyucu veya parmak izi sisteminin bulunması
 9. Dış ticaret eğitimlerinin alınmış olması
 10. Kaçakçılık, terör, lojistiğin güvenliği vb. konularda güvenlik eğitiminin alınmış olması
 11. Tesisin coğrafik durumu ve ticareti yapılan eşyanın özellikleri açısından bir güvenlik firmasına RİSK ANALİZİ yaptırılması gerekmektedir
  Tüm tedarikçilerle hizmet alımlarına dair sözleşmelerin bulunması vb.
 12. Ek-2 soru formunun cevaplanması esnasında tüm süreçlerin prosedür, talimat, form, fotoğraf ve ekran görüntülerinin temin edilmesi

Bu çerçevede firmanızın mevcut hali değerlendirilerek bir rapor sunulabilir. Bu rapor doğrultusunda belge müracaat süresi ve maliyetlerin tahmin edilmesi daha mümkün hale gelir.

Tesislerinizin mevcut durumu incelenecek ve mevcut eksiklikler tarafınıza rapor edilecektir.