Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret TarifesiGümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2013/57 ve 2013/58 Sayılı Genelgeler ile yürürlüğe giren 2014 Yıllı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri ve Uygulama Esasları

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 

2013/57 Sayılı Genelge 

2013/58 Sayılı Genelge