Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince Yapılacak Tespit İşlemlerine Yeni Eklemeler Yapılması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince Yapılacak Tespit İşlemlerine Yeni Eklemeler Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin işlemleri düzenleyen 6 seri no.lu Tebliğ’in “Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri” başlıklı 11 inci maddesine yeni kodlar kapsamında iki yeni işlem eklenmiştir.

–  GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespiti,

–  DR2, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespit,

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir Tebliğ ile de bahse konu işlemlere uygulanacak asgari ücret tarifesi belirlenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net