Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Tebliğinin Yenilenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Tebliğinin Yenilenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ yenilenmiştir.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Tebliğin uygulanmasında yetkili birim olarak belirlenmiştir.

11.08.2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nin yetkilendirilmiş gümrük müşavrilerine ilişkin maddelerinde yapılan değişikliklere Tebliğde yer verilmiştir.

Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan “Günlük Rapor” tanımı Tebliğ kapsamına alınmış olup, AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak 10.11.2020 tarihi itibarıyla günlük rapor düzenlenmesine yer verilmiştir.

AN6 : Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN8 :, Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
 

Günlük raporlara ilişkin hususlar 10.11.2020 tarihinde, diğer düzenlemeler 10.09.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net