“Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler” konulu konferans (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası)“Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler” konulu konferans (Mersin Ticaret ve Sanayi Odası)

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, 13 Nisan 2013 tarihinde, 09.30-17.00 saatleri arasında, Doç. Dr. Necla Akdağ Güney’in konuşmacı olacağı, “Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler” konulu konferans düzenlenecektir.

 

Aşağıda programı verilen konferansa katılım teyitlerinin en geç 12 Nisan 2013 günü mesai saati bitimine kadar Odamız Ar-Ge ve Yönlendirme Müdürlüğü’nün [email protected]e-posta hesabına veya 0 324 238 95 00 / 209 no’lu telefona bildirilmesi hususunu rica eder, saygılar sunarız.

Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler
13 Nisan 2013 Cumartesi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

Program:

9:30-10:30

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Siciline İlişkin Yeni Düzenlemeler

  • Tescile Tabi Hususlar
  • Sicilin Üçüncü kişilere etkisi
  • Elektronik Tescil
10:45-11.45

  • 6102 s. Türk Ticaret Kanunu ile Şirketler, Özellikle Anonim Şirketlere İlişkin Önemli Değişiklikler
  • Genel değerlendirme (Ön Şirket, Kuruluş, Esas Sözleşme)
11:45-12:00

Soru Cevap

 

ARA

13:30-14:30

  • Şirketlerde Yönetim Kurulunda Görev ve Yetki Dağılımı
  • İdare ve Temsil Yetkilerinin Birlikte ve Ayrı Devri
  • Sorumluluk
14:45-15:45

  • Genel Kurul Toplantıları
  • Paylar
15:45-17:00

Soru Cevap