Yeni Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  Yeni Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin Yayımlanması Hk.

Duyuru Özeti:
 
İnsan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak üzere, piyasada bulundurulan kozmetik ürünlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kozmetik Ürünler Yönetmeliği yayımlanmış olup, ilgili Yönetmelik 08.11.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 2005 tarihinde yayımlanmış olan “Kozmetik Yönetmeliği” yürürlükten kalkacaktır.

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, kozmetik ürünlere ilişkin 30/11/2009 tarihli ve (AT) 1223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında; aşağıdaki başlıklar altında yer alan hususların detayları düzenlenmektedir.
 
  • Güvenlilik, Sorumluluk, Serbest Dolaşım
  • Güvenlilik Değerlendirmesi, Ürün Bilgi Dosyası ve Bildirim
  • Belirli Maddelere Getirilen Sınırlandırmalar
  • Hayvan Testleri
  • Tüketicilere Yönelik Bilgiler
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi
  • Uygunsuzluklar, Koruma Önlemleri ve İdari Yaptırımlar
08.11.2023 tarihinden önce, yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ürünler, 08.11.2023 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle piyasada bulundurulabilir.
 
Ürün güvenlilik değerlendirmesi ile ürün bilgi dosyası, yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için 08.11.2023 tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]