Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.

Duyuru Özeti:

İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan İthalat Rejim Kararı yayımlanmıştır.

20.12.1995 tarihli 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejim Kararı”, eki listeler ve ekleri değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranlarına, ödenecek toplu konut fonlarına, gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünlerine ilişkin listeler Karar eki listelerle belirlenmiştir.

Serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, İthalat Rejim Kararı kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile AB Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılacak ve daha düşük vergi oranı tatbik edilecektir.

Karara eklenen geçici maddeler ile aşağıda başlıklar halinde özetlenen hususlar düzenlenmiştir.

Başlamış İşlemler

01.01.2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eya için, 01.01.2021 Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28.02.2020 tarihine kadar ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde Kararın yayımından önceki gümrük vergisi uygulanacaktır.

Birleşik Krallık Çıkışlı Eşyalar

01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan;


  • ATR eşliğinde gelen veya AB Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28.02.2021 tarihine kada ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde “AB” sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacaktır.
  • Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Sebest Ticaret Anlaşmasına uyum kapamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürülüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümürk vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.
Söz konusu Karar 01.01.2021 tarihinde yürülüğe girecektir.

Bahse konu Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]