Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.  – 2023

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.  – 2023

Duyuru Özeti:

İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Karara eklenen Geçici 1. Maddeye göre;

“1/1/2023” tarihi itibarıyla gümrük vergisi arttırılan eşyanın ithalatına, ilişkin gümrük beyannamesinin 31.12.2022 tarihini takip eden en geç otuzuncu günü tescil edilmiş olması halinde Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

İlgili Karar Resmi Gazetede PDF formatında yayımlanmış olup, karar eki listelerin excel verilerinin yayınlanması halinde excel formatındaki veriler de bilahare paylaşılacaktır.

İlgili Karar’daki öne çıkan değişiklik vergi oranı yükselen eşyanın başlamış işlem olup olmadığına bağlı olmaksızın 1 ay süresince eski vergi oranından ithalat yapma imkanı tanınmış olmasıdır.

Söz konusu Karar 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Not : Eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin GTİP numaraları zaman içinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Yeni ithalat rejim Kararında da muhtelif GTİP değişiklikleri ve vergi oranı değişikliklerinin olması muhtemel olduğundan firmalarınızda sıklıkla kullanılan GTİP’lerin kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]