Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk. – 2022Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Yeni İthalat Rejim Kararının Yayımlanması Hk.  – 2022

Duyuru Özeti:

İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Kararın “Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına İlişkin Esaslar” başlıklı 10. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.”

Kararın yoldaki eşyaya ilişkin Geçici 1. Maddesine göre;

“1/1/2022” tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, “1/1/2022” tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın  “28/2/2022” tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

Telafi edici vergi hesaplamasına ilişkin geçici 2. maddede geçen tarihler aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulamanın kapsamı genişletilmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında “1/1/2018-31/12/2019” “1/1/2017-31/12/2020” tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne yapılmış olan ihracatta, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya 9 uncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, anılan fıkra hükümleri tatbik edilir. Gümrük mevzuatının ilgili hükümleri saklıdır.

Söz konusu Karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Not : Eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin GTİP numaraları zaman içinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Gerek Dünya Gümrük Örgütü gerekse de AB 2022 yılında uygulanacak tarifelere ilişkin değişim tablolarını (korelasyon) yayımlamış olup, önemli sayıda değişikliğin olduğu bilinmektedir. İthalat Rejim Kararında da buna uyumlu değişiklikler yapıldığından firmalarınızda sıklıkla kullanılan GTİP’lerin kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Bahse konu Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net