Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikler ile;
 
  • Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım yeri tahsis edilmeyen yatırımlar kapsamına alınmıştır.
  • “Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi” başlıklı 24. Maddeye; Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılacağına dair hüküm eklenmiştir.
  • “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17. Maddeye yapılan ekleme ile; “(dd) US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.).” 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecekler, ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaklardır.
  • Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis ve Elazığ illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinin süresi üç yıl uzatılmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net