Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklilerin Uygulaması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklilerin Uygulaması Hk.

Duyuru Özeti:

29.06.2021 tarihinde 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı bir liste EK-8 olarak Karara eklenmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik 07.07.2021 tarihli 2714324 sayılı yazısında; Yatırım Teşvik Kararı değişikliklerinin uygulamasına dair detaylara yer verilmiştir.

Proje Teşvik Müdürümüz Sayın Aytaç VAROL’un ilgili mevzuat değişikliği ve bahse konu yazıya dair değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir.


  • Kararın yayım tarihi olan 29.06.2021 tarihinden önce müracaat edilerek onaylanan  veya 29.06.2021 tarihinden önce başvurusu yapılan ama yayım tarihinden sonra onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi eki ithal listede yer alan (Ek-8 listede yer alan GTİP’li) eşyalar, Gümrük Vergisi muafiyeti ve kullanılmış olarak ithal edilmesi uygulamasına devam edilecektir. Belirtilen yatırım teşvik belgelerinin ithal listelerinde yapılacak revize konusu makinelerde aynı hüküm çerçevesinde bu tarih öncesi uygulamaya tabi olacaktır.
  • Finansal kiralama kapsamında 29.06.2021 tarihinden önce alınmış olan YTB’ler bu tarihten önce tabi oldukları karar çerçevesinde yararlanılan gümrük muafiyetinden yararlanılmaya devam edecektir. Yapılacak revizelerle eklenen makineler de gümrük muafiyetinden yaralanacaktır.
  • Gümrük işlemleri yürütülürken ilgili idarelerin, E-Tuys sisteminde makinenin hangi muafiyetlere tabi olduğunun bilgisinin yer aldığı, bu nedenle bu listelerde belirtilen gümrük muafiyetlerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak yatırım teşvik belgesi ve eki listeler müracaat edildiği tarih itibarı ile geçerli olan yatırım teşvik kararı uygulamalarına tabidir. Aksine bir hüküm bulunmuyor ise kazanılmış haklar firmalar yararına devam edecektir.”

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net