Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişikliler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişikliler Hk.

Duyuru Özeti:

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  • Sabit yatırım tutarları arttırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2022)
  • Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı bir liste EK-8 olarak Karara eklenmiştir.
    • Söz konusu listede 8405 – 9403 tarife pozisyonları arasında sınıflandırılan 174 farklı GTİP’te eşya bulunmaktadır. (Listedeki eşyaya yatırım teşvik kapsamında gümrük vergisi muafiyeti sağlanmayacaktır.)
    • Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilecektir. (Sabit yatırıma dahil edildiğinden diğer destek unsurlarından faydalanılabilecektir.)
    • Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyecektir.
  • Çimento Yatırımları”  kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara dahil edilmiştir.
  • Teşvik belgesi müracaatlarının Bakanlığa bildirilmesine dair hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net