Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 2019/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmektedir.

28.07.2020 tarihinde söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Nitelikli personel desteğine ilişkin şartlardan “yatırım ve/veya işletme döneminde” uygulanır ibaresi çıkarılarak söz konusu destekten “yatırım ve/veya işletme döneminde” dışında da yararlanılabilecektir.

Enerji desteğine ilişkin şartları düzenleyen 7. Maddeye “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmek suretiyle enerji desteğinin “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği  ayı takip eden aydan itibaren uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Daha öncesinde sadece tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren destek uygulanmaktaydı.

Enerji desteğine ilişkin değişiklik bağlantılı diğer maddelere de teşmil edilmiştir.
 

"Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği” başlıklı 13. Maddeden “yatırım döneminde” ibaresi çıkarılmıştır.

“Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım döneminde başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net