Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamındaki Muafiyetler ve Ek Mali Yükümlülük Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamındaki Muafiyetler ve Ek Mali Yükümlülük Hk.

Duyuru Özeti:

Bilindiği üzere 2017/10926 – 2018/11799 ve 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında muhtelif ülkeler menşeli ürünlere ek mali yükümlülük uygulanmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, yatırım teşvik uygulaması kapsamındaki muafiyetler ve bu muafiyetlerin ek mali yükümlülüğe etkisine dair Müfettiş raporlarında belirtilen hususları da içerir bir dağıtımlı yazı yayımlamıştır.

Ticaret Müfettişleri tarafından tanzim edilen Raporda;

Ek mali yükümlülük öngörülen, ancak yatırım teşvik belgesi kapsamında EMY tahsil edilmeyen beyannamelere ilişkin ilgili kurumlarca değerlendirme yapılması, gerekmesi halinde mevzuat değişikliklerinin yapılması ve bahse konu beyannamelerin bu muafiyet kapsamında olmadığına karar verilmesi halinde; tahsil edilmediği anlaşılan ek mali yükümlülüklere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde (her bir işlemle ilgili fiiller ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle ceza gerektiren durumlar göz önünde tutularak) işlem tesis edilmesi talimatı bulunmaktadır.

Söz konusu Rapora istinaden  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2012/3305 sayılı Karar'ın ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile KDV muafiyetini düzenlenmekte olduğuek mali yükümlülüklere ilişkin bir muafiyetin yer almadığı ve eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesinin ek mali yükümlülük tahsilatını etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Not  : Kurum içi yazışmalarda mevzuatta değişiklik yapılmasına dair önerilerin not edildiğine dair ifadeler olsa da, mevcut durumda yukarıda belirtilen şekilde işlemlerini gerçekleştirmiş olan firmalar için büyük bir riskin söz konusu olduğu göz önüne alınmalıdır.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]