Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28447926 sayılı dağıtımlı yazısında: Ekonomi Bakanlığının yazısına istinaden yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisi uygulamasının sadece mevcut gümrük vergisi oranlarının yükseltilmesine ilişkin bir uygulama olarak değerlendirilmesi gerektiği, ancak gümrük idarelerinde yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen makine ve teçhizatlara yönelik ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılmak istendiği ve bu kapsamda yatırımcılar tarafından ilgili gümrük idarelerine yapılan itirazların reddedildiğinin  firma şikayetlerinden anlaşıldığı belirtilmektedir.

 

İlave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmaması ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilatın yapılmaması ve benzer uygulamalara mahal verilmemesi talimatlandırılmıştır. 

  

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.