Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. (EK-8)

İLGİLİ SEKTÖR:  Gümrük

Konu:  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. (EK-8)

Duyuru Özeti:

29.06.2021 tarihinde 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı bir liste EK-8 olarak Karara eklenmişti.

Yapılan bu değişiklik öncesinde düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerini değişikliğin kapsayıp kapsamadığına dair uygulamadaki tereddütler üzerine 00079875710 sayılı yazı yayımlanmıştır.

Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında desteklerin başlangıç tarihi olarak yatırıma başlama tarihinin baz alındığı, bunun müracaat tarihi ile aynı olduğundan bahisle;

Teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihi 29.06.2021 tarihinden önce olan yatırım teşvik belgeleri için söz konusu Karar değişikliğinden önceki hükümlerin geçerli olduğu, bu kapsamda yatırıma başlama tarihi 29.06.2021’den önce olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında revizyon yapılarak Ek-8’de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya Yatırım Teşvik Belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında sakınca bulunmadığıbildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi