Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. (EK-8)

İLGİLİ SEKTÖR:  Yatırım Teşvik

Konu:  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. (EK-8)

Duyuru Özeti:

29.06.2021 tarihinde 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı bir liste EK-8 olarak Karara eklenmişti.

Söz konusu listede “Forkliftler” de yer almakta olup, uygulamada yaşanan sorunlara dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda; yatırım teşvik belgesi kapsamında “forklift” ithal edilmesi halinde gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacağı, forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmadığı, ifade edilmişti.

EK-8 listesinde yer alan eşyalara ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tekrar görüş alınarak 82520373 sayılı yeni yazı yayımlanmıştır.

Yatırım başlama tarihi 29/06/2021 tarihinden önce olan yatırım teşvik belgeleri için;
 
  • Bu kapsamdaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin gümrük vergisi muafiyeti işlemlerinde “Ek-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”ne tabi olunmadığından GTİP kodu esas alınmayacak, “forklift” özelinde gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacak, ancak “diğer yükleme araçları” 2012/3305 sayılı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikten önceki mevzuat hükmünde ismen sayılmadığından gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.
  • Ayrıca, yatırıma başlama tarihi 29.06.2021’den önce olan yatırım teşvik belgelerinde revizyon yapılarak Ek-8’de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır.
 
Yatırım başlama tarihi 29/06/2021 tarihinden sonra olan yatırım teşvik belgeleri için;
 
  • Yatırıma başlama tarihi 29/6/2021 tarihi ve sonrasında olan yatırım teşvik belgelerinde Ek-8 hükümlerini içeren yürürlükteki mevzuatın uygulanması gerekmekte olup, söz konusu listede GTİP’leri yer alan eşya için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacaktır.
  • Bununla birlikte, yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklerin başlangıç tarihi olarak yatırıma başlama tarihi baz alınmakta olup bu tarih müracaat tarihidir. Anılan Bakanlık tarafından “Belge Baslangıç Tarihi” adı ile Bakanlığımız ile paylaşılan söz konusu tarih bilgisine BİLGE>Programlar>BİLGE>TCGB Sorgulamalar>Beyanname Sorgulamalar sekmesi üzerinde “Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama” modülünden ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz