Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Cezaların Vergi Aslına Bağlı Olup Olmadığı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Cezaların Vergi Aslına Bağlı Olup Olmadığı Hk.

Duyuru Özeti:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği;

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin uygulanmasında gümrük idarelerinde hangi cezaların gümrüklenmiş değer cezası hangi cezaların vergi aslına bağlı ceza olduğu konusunda farklı uygulamalar olduğundan bahisle, konuya açıklık getirilmesini talep etmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 66107138 sayılı cevabi yazılarında;

    —   2013/38 sayılı Genelgenin 2014/28 sayılı Genelge ile değişik “6. Zamanaşımı Hükümlerine” atıf yapılmış,
 

“Zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında, para cezalarının gümrük vergileri alacaklarına bağlı olup olmaması belirleyici olacaktır. İdari para cezasının tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezalarıdır…

   —   Gümrük Kanununun ilgili maddeleri uyarınca düzenlenen cezaların 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasında, gümrük vergileri aslına bağlı ceza olup olmadığı hususunun yukarıda yer alan mevzuat hükmü dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği,

İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net