Yanıcı, Parlayıcı Eşyanın Antrepolara Konulması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Yanıcı, Parlayıcı Eşyanın Antrepolara Konulması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Gümrük Kanunu'nun 94/2’nci maddesinde; “2. Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya, ancak bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara konulabilir. hükmüne yer verilmektedir. 
 

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip olmayan antrepolara konulması, bu sebeple antrepolarda depolanan diğer eşyalar için tehlike arz eden durumların ortaya çıkabileceği ve muhtemel yangın, patlama vb. durumlarda büyük ekonomik kayıpların yaşanabileceğine ilişkin endişelerin ilgili sektör temsilcileri tarafından Bakanlığa iletilmesi üzerine, 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29654609 sayılı dağıtımlı yazı ile söz konusu eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip antrepolara konulmasına azami özen gösterilerek yapılacak kontrollerde bu hususa riayet etmediği tespit edilen antrepolara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  linki TIKLAYINIZ.