Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanının Uygulanması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım 
 

Konu: Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanının Uygulanması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

497 sayılı Karar ile 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatları için aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştı. Bugün yayımlanan Tebliğ ile söz konusu tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.  

 

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Ayçiçeği Tohumu (Diğerleri)

300.000

0

30.06.2019

1206.00.99.00.19

Ayçiçeği Tohumu (Diğerleri)

Açılan tarife kontenjanının dağıtımı, 1/7/2018-15/10/2018 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan sanayici firmalara yapılacaktır.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 işgünü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.

Başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım firmaların sunmuş olduğu belgeler dikkate alınarak yapılacaktır.

Hali hazırda söz konusu ürünlerin ithalatında Diğer Ülkeler – DÜ için %13 gümrük vergisi uygulanmaktadır.  

TÜİK verilerine göre bahse konu GTİP’lerden 2017 yılında 610.000 Ton ithalat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tarife kontenjanının 6 ay için olduğu dikkate alındığında, toplam ithalata denk gelecek miktarda tarife kontenjanı açıldığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net