Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanının Uygulanması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Tarım 
 
Konu: Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanının Uygulanması Hakkında

Duyuru Özeti:

1021 sayılı Karar ile 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatları için aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmış olup, aynı gün yayımlanan Tebliğ ile söz konusu tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.  

 

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Ayçiçeği Tohumu (Diğerleri)

100.000

0

30.06.2019

1206.00.99.00.19

Ayçiçeği Tohumu (Diğerleri)

 

  –  Açılan tarife kontenjanının dağıtımı, 25/12/2018 tarihli ve 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” çerçevesinde ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, bu Tebliğin yayımı tarihindeki (03 Mayıs 2019 bu tarih dahil) ithal lisansı kullanım oranları dikkate alınarak yapılacaktır.

(Dolayısıyla aynı ürün için bir önceki tarife kontenjanına ilişkin düzenleme kapsamında ithal lisansı düzenlenmeyen firmaların başvuru hakkı bulunmamaktadır.)

  –  Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.

  –  Tarife Kontenjanı haricinde söz konusu ürünlerin ithalatında Diğer Ülkeler – DÜ için %13 gümrük vergisi uygulanmaktadır.  

Konuyla ilgili Karar’a ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Uygulama Tebliğ’ine ulaşmak için TIKLAYINIZ.