Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatına Tarife Kontenjanı Uygulanması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım

Konu: Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatına Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatları için aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

 

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Ayçiçeği Tohumu (Diğerleri)

300.000

0

30.06.2019

1206.00.99.00.19

Ayçiçeği Tohumu (Diğerleri)
Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenmesi, ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları bilahare yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

Hali hazırda söz konusu ürünlerin ithalatında Diğer Ülkeler – DÜ için %13 gümrük vergisi uygulanmaktadır.  

TÜİK verilerine göre bahse konu GTİP’lerden 2017 yılında 610.000 Ton ithalat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tarife kontenjanının 6 ay için olduğu dikkate alındığında, toplam ithalata denk gelecek miktarda tarife kontenjanı açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]