Vietnam Menşeli “Granit – 6802.23 ve 6802.93” Cinsi Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Düzenlemesinde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Granit

Konu:  Vietnam Menşeli “Granit – 6802.23 ve 6802.93” Cinsi Ürünlere Uygulanmakta Olan Damping Düzenlemesinde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan "Granit" cinsi eşyadan, Çin menşeli olanları için 174 ABD Doları/Ton dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, söz konusu önleme tabi ürünlerin Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle önlemlerin etkisiz kılındığına dair tespitler üzerine, Vietnam menşeli ürünlere de 2016/4 sayılı Tebliğ kapsamında önlem uygulanmaya başlanmıştır.

Aynı Tebliğ kapsamında bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılan bazı firmalar ise üretici sertifikası aranarak bu önlemlerden muaf tutulmaktadır.

Vietnam’da yerleşik  Hoan Cau Granite Co. Ltd firmasının da, daha önceden belirlenmiş olan 3 firma gibi önlemleri etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından, önlem kapsamından çıkarılmıştır.

Böylelikle Tebliğ’in 10. Maddesinde yer alan ve önlemlerin detaylarının gösterir tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.
Eşyanın Tanımı

Menşe /Çıkış Ülkesi

Firma

Dampinge Karşı Önlem

6802.23
6802.93

Granit

Vietnam

Dong A Granite Stone Co.

0

Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.

Bach Viet Co. Ltd.

Hoan Cau Granite Co. Ltd – Yeni Eklenen Firma

Diğer

174 ABD Doları/Ton

Söz konusu Tebliğ, 17/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net