Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7103 sayılı Kanun 27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
Yapılan düzenleme bir çok Kanuna temas etmesine ve kapsamlı olmasına karşın, dikkate değer bazı kısımlarına aşağıda yer verilmektedir 

•   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler; Kanuna ekli (l), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

•   4760 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ihracat rejimi kapsamında yurt dışı eşya taşıayan araçlara standart yakıt deposu kadar vergiden muaf eşya verilmesi) “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 GTİP numaralı” ibaresi 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 GTİP numaralı, şeklinde değiştirilmiştir.

•   4760 sayılı Kanunun “Verginin Tecili” başlıklı 8 inci maddesine yapılan ekleme ile “İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir” ibaresi eklenmiştir. 

•   4760 sayılı Kanunun “Vergi İndirimi” başlıklı 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere 9/A maddesi eklenmiştir. “8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 GTİP numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edillir.” 
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.