Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesinin Güncellenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu: Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesinin Güncellenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Belirli koşulları sağlayarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın, ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine imkân sağlayan “Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinin Beyanına” ilişkin Tebliğ, uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere 23.01.2019 tarihinde yayımlanmıştı.

Bahse konu Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise; 2019/12 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın ve bu eşyaya ilişkin listelerdeki değişikliklerin Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiş olup,

Gümrükler Genel Müdürlüğü söz konusu uygulamadan yararlanacak olan ve 07.07.2021 tarihi itibariyle güncellenmiş EŞYA LİSTESİNE ve UYGULAMA KILAVUZUNA yer verilen bir duyuru yayımlamıştır.

Eklenen ve çıkartılan GTİP'lere ilişkin karşılaştırma tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net