Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında 

 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 46373109 sayılı dağıtımlı yazı ile; “Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine” ilişkin yaşanılan bazı tereddütlerin giderilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları belirlemiştir.
 
Varış Öncesi Gümrükleme İzni başvurularının değerlendirmesi aşamasında;
 

  • Kesinleşmemiş vergi ve cezaların dikkate alınmaması,
  • Aynı beyannameye kesilen birden fazla ceza kararı veya aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararının bir ceza kararı olarak dikkate alınması,
  • Başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmaması, – Yalnızca ithalat ve ihracat beyannamelerine uygulanan ceza kararlarının dikkate alınması,
  • Geriye dönük son üç yılda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Belgesinin kabul edilmesi,
  • Bununla birlikte İzin başvurusuna yönelik Bölge Müdürlüğünüzce tarafımıza iletilen belgeler içerisine; geriye dönük son üç yıl içerisinde izin başvurusunda bulunan firmaya ait beyanname sayısı ile ceza kararlarının, ayrıca başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde tescil edilen ihracat beyannamelere (yalnızca 1000, 3141 veya 3151 rejim kodlu beyannameler) ilişkin listenin de eklenmesi,

Gerekmektedir.
 
Ayrıca, Varış Öncesi Gümrükleme kapsamında işlem gören konteynerlerde yer alan eşyanın liman sahası içerisinde boşaltılmasına izin verilmemesi gerektiği belirtilmiş,
 
Özet beyanda bir değişiklik yapıldığında gümrük beyannamesi ile bağlantısının nasıl kurulacağına ilişkin hususlar açıklanmıştır.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net