Varış Öncesi Gümrük İşlemleri GenelgesiLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi 

Duyuru Özeti:

Serbest dolaşıma giriş ve dâhilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine imkân sağlayan Tebliğ 23.01.2019 tarihinde yayımlanmıştı.

Bahse konu Tebliğ’in yürürlük tarihi ise 23 Nisan 2019 olarak belirlenmişti.

Varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise; 2019/12 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

·  Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için herhangi bir koşul söz konusu olmadığı gibi, YYS sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanabilmektedirler.

·   YYS sahibi olmayan yükümlülerin başvuru formu ve ilgili belgeler ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

·    Alınan izinler, iznin alındığı yılı takip eden 3. Yılın son gününe kadar geçerlidir.

·    Tebliğ konusu eşya denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşya olup, bu kapsamda 7697 farklı eşya tespit edilmiştir. Eşya listesi ve olması halinde değişiklik ve güncellemeler Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.

·   İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

·    Gümrük beyannamesine konu eşyanın bulunduğu konteyner içinde sadece aynı alıcıya ait, Tebliğ kapsamındaki eşya olmalı ve başka alıcılara ait eşya bulunmamalıdır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net