Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı görüşe açıldı.Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı görüşe açıldı.

Avrupa Birliği 2010 yılında yürürlüğe koyduğu ve üç parçadan oluşan yeni yatay mevzuatla CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) ile düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma kurallarını düzenleyen kendi çerçeve mevzuatını esaslı bir şekilde değiştirmiştir. Bunun yanısıra, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un 10 yıllık uygulaması, özellikle PGD kurallarının ülkemizde etkin bir şekilde işletilmesinin ve Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının önündeki engellerin niteliği ve çözümü konusunda ülkemize bir tecrübe kazandırmıştır. Bu doğrultuda, gerek AB mevzuatındaki güncellemeler, gerekse ülkemizin deneyim ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bu alanda karşılaşılan sorunların aşılması amacıyla 4703 sayılı Kanun’un yenilenmesi zorunluluğu doğmuştur.

Bu gerekçelerden hareketle, Bakanlığımızca 4703 sayılı Kanun’un yerine geçmek üzere “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı” hazırlanmış ve tüm kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

Taslağa ilişkin görüşlerinizi, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in Ek-2’sinde yer alan tablo formatına uygun bir şekilde, aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak yazılı veya elektronik yollarla 10 Mayıs 2013 tarihine kadar Bakanlığımıza iletebilirsiniz.
 
  • “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı” için tıklayınız.
  • “Genel Gerekçe” için tıklayınız.
  • Taslak hükümleriyle, taslağın hazırlanılmasında yararlanılan AB mevzuatı hükümlerini karşılaştırmalı gösteren tablo için tıklayınız.
  • “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” için tıklayınız.

İrtibat Bilgileri:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
AB Teknik Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Tel:    0 312 204 81 02-06
Faks:    0 312 212 87 68
E-posta:    [email protected]