Uluslararası taşımalar (Bulgaristan veya Sırbistan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilmesi)Uluslararası taşımalar (Bulgaristan veya Sırbistan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilmesi) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 05.06.2013 tarih ve 1152 sayılı yazıda; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Bulgaristan taşımacılarının Bulgar gümrük kapılarında gerçekleştirdikleri boykot eylemleri nedeniyle Türk taşıtlarının bu kapılarda beklemek zorunda kaldıkları dikkate alınarak, taşımalarını Yunanistan üzerinden devam ettirebilmeleri veya yurda dönüş yapabilmelerini teminen, Bulgaristan üzeri taşıma yapmak üzere geçiş belgesi almaya hak kazanan, daha önce geçiş belgesi tahsis edilen veya yurt dışına çıkış yapmış ülkemize dönüş yapacak olan taşıtlar için Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları çerçevesinde bir düzenleme yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu düzenlemeye göre iade sistemine dahil olan taşıtların üzerinde kayıtlı bulunan tüm geçiş belgelerinindönüşlerinde iade alınmaları kaydıyla, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ikinci talimatına kadar güzergah geçiş belgeleri ile birlikte Yunanistan ücretli transit geçiş belgesinin yanı sıra Bulgaristan veya Sırbistan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilmesinin Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 22. Maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.