Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar, 2015/24 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmektedir.
 

Bahse konu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen firma Bir (1) ay süre ile faaliyetten men edilmiştir.

Bu düzenleme 26.08.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net