Uluslararası Gözetim Şirketinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Uluslararası Gözetim Şirketinin Geçici Olarak Faaliyetten Men Edilmesi Hk. 

Duyuru Özeti:

Gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar, 2015/24 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile düzenlenmektedir.

Bahse konu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket Bir (1) ay süre ile faaliyetten men edilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz