UBAK Belgesi Giriş Kaydı Aranması Zorunluluğu KaldırıldıUBAK Belgesi Giriş Kaydı Aranması Zorunluluğu Kaldırıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, UBAK belgesi ile yapılan taşımlarda U-Net otomasyon sisteminde döngüsel kontrol yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile UBAK İzin Belgesi ile yapılan çıkış işlemleri sırasında belgenin giriş kaydının aranması kontrolü neticesinde, bu şartı sağlamayan yerli taşıtlar için sistem “YU:50 Bu UBAK Belgesi ile en son çıkış işlemi yapmışsınız. Girişte Kullanmadan Çıkışta Kullanmazsınız.” Hatasını vermekte ve araçların çıkış kayıt işlemeleri “geçiş belgesi geçiş” seçeneğinden yapılmaktadır.

Ancak, U-Net Otomasyon Sistemi tarafından Türk taşımacıları için UBAK Belgelerinin döngüsel kontrolünün aranması nedeniyle, özellikle Ro-Ro taşımacılığı yapılan yerlerde UBAK Belgelerinin etkin işletilmediği ve belgelerin yurda getirilmek zorunda kalındığı tespit edilmiştir.

Taşımacı firmaların 2014 yılı UBAK belgesi değerlendirmesinde mağduriyet yaşamamaları ve UBAK İzin Belgesi kullanımlarının U-Net Otomasyon Sistemine daha verimli bir şekilde kaydettirebilmesini teminen UBAK İzin Belgesi ile yapılan çıkış işlemleri sırasında yabancı plakalı taşıtlar için öngörüldüğü şekilde Türk Plakalı taşıtlar için de UBAK belgesinin girişkaydının aranması kontrolü U-Net otomasyon sisteminde kaldırılmıştır.