TÜTÜN VE ALKOL PIYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN 4250 S.KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKI DUYURU

 TÜTÜN VE ALKOL PIYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN 4250 S.KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKI DUYURU

Sayın ÜYEMİZ,

Bilindiği üzere, 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla reklam ve tanıtım yasakları düzenlenmiştir. Bu konuda ikincil mevzuat çalışmalarına başlanmış ve alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda, perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin iç kısımlarında yer alan reklam ve tanıtım ile taşınabilir veya sabit alkollü içki reklam ve tanıtımını içeren her türlü branda , şemsiye, Gölgelik gibi materyallerin durumuyla ilgili uygulamaların yapılacak ikincil düzenlemelerle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılmasının uygun olacağına yönelik Kamuoyu Duyurusu TAPDK internet adresinden 18/06/2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Diğer taraftan, 4250 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde “Perakende yada açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun hale getirilir” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, işyeri tabelası hariç, işyeri dışında yer alan alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik taşınır/taşınmaz her türlü materyal (totem,pano,led yazı,levha, digital yazı, yönlendirici levha, balon,çıkartma, bez ve kağıt afiş, strafor harfler, neon reklam yazıları, vinly reklamlar,banner, billboard, ilan panosu, raket, postermatik,reklam panosu, megalight, megaboard,hareketli yada yanıp sönen reklamlar,cam grafikler vb) ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla, 4250 sayılı Kanunda söz konusu hususlarla ilgili herhangi bir süre öngürülmemiş olması nedeniyle perakende ya da açık alkollü içki satışı işyerlerinde kullanılan reklam unsurlarının yukarıdaki hükümlere uygun hale getirilmesi, aksi takdirde 4250 sayılı Kanunun “Cezalar” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi uyarınca, yasaklara aykırı hareket edenlere ve işletme sahiplerine beş bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

İZMİR TİCARET ODASI