Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarının Hesaplanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tütün Mamulleri
 

Konu:  Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarının Hesaplanması Hk.

Duyuru Özeti:

ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetvelinde “Tütün Mamulleri” yer almakta olup, söz konusu ürünlerin ÖTV tutarlarının hesaplanması muhtelif değişkenlere bağlı olduğundan bazı tereddütlere sebebiyet vermektedir.

ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında; nispi vergi tutarının hesaplanabilmesi için, halihazırda BİLGE Sisteminde “Algılama birimi 3” kutusuna “ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamı ile CIF tutarı, yurtdışı harcamalar, gümrük vergisi ve yurtiçi harcamaların toplamı arasındaki fark” girilmekte olup,

Bu bilgi yerine sadece ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net