Türkiye – Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA) Kapsamında Tercihli Menşein Tespiti Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Türkiye – Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA) Kapsamında Tercihli Menşein Tespiti Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ekinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik yayımlanmıştır.

İkili Menşe Kümülasyonu” kapsamında;  

Venezuela menşeli girdiler, Türkiye’de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye menşeli kabul edilecektir. Söz konusu girdiler için Yönetmeliğin 9. Maddesinde sayılan “yetersiz işçilik ve işlem”in ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmayacaktır.

Türkiye menşeli girdiler de Venezuela’da aynı hükümlere tabi olacaktır.

Tercihli muamelenin sağlanabilmesi için, “Doğrudan Nakliyat” kurallarının uygulanması gerekmektedir.

Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince onaylanan ve bir örneği Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan “EUR.1 Dolaşım Belgesi” kullanılacaktır.

Yönetmelik 21/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net