“Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı”nın Kullanıma Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  “Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı”nın Kullanıma Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

Ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar “7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile belirlenmekte olup, bu düzenleme ile gerek dış ticarete konu gerekse iç piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlanması, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması hedeflemektedir.

Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, görev alanları kapsamında farklı Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları tarafından yürürlüğe konulmakta ve uygulanmaktadır.

Teknik düzenlemelerin güncel listesini, ürün kapsamını ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren “Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı”, Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyete alınmıştır.

Söz konusu siteye, https://urunkurallari.ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]