Türkiye – Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshedilmesi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Türkiye – Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshedilmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

 

1 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye'den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin yerel endüstrilerini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek Ürdün tarafından feshedilmiştir.

Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye'den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü'nün "en çok gözetilen ulus” (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağı belirtilmektedir.

Ürdün tarafından uygulanmakta olan gümrük vergilerine https://services.customs.gov.jo/JCcits/sections.aspx adresli web sayfasından ulaşılabilmektedir. 

Bahse konu STA zaten 2018 Mart ayından bu yana Ürdün tarafınca askıya alınmış durumdaydı. 

Aşağıda, STA’nın feshedilmesinin olası etkileri hakkında bir fikir vermesi amacıyla, STA dönemi boyunca Ürdün – Türkiye arasındaki dış ticaret verilerine yer verilmektedir.

Ürdün – Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönündeki müzakereler 2005 yılında başlamış olup, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak, 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ürdüne yapılan ihracatta ilk sırayı %21 lik pay ile “Petrol Yağları” alırken, Ürdün’den yapılan ithalatta ise %46  ve %42 lik paylar ile “Difosfor” ve “Azot Fosfor” ilk iki sırada yer almaktadır.

STA’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 2011 yılında; 507 milyon USD ihracata karşılık 67 milyon USD ithalat yapılmakta iken, süreç içerisinde 907 milyon USD ihracat ve 128 Milyon USD ithalat rakamlarına kadar çıkılmıştır. Ancak, 2014 yılından itibaren dış ticaret hacminin tekrar düşüş sürecine girdiği ve 2017 yılı itibariyle ihracatın 682 milyon USD, ithalatın ise 112 milyon USD seviyelerine gerilediği görülmektedir. Rakamsal büyüklükler farklı olsa da oransal olarak ihracat ve ithalatın benzer davranışlar gösterdiği, ihracata ve ithalata ilişkin grafiklerin benzer seyir izlediği aşağıdaki tablodan anlaşılmaktadır.

 
Konu ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net