Türkiye – Pakistan Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Türkiye – Pakistan Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi Hk.

Duyuru Özeti:
 
Türkiye – Pakistan Mal Ticareti Anlaşması kapsamında eşyanın tercihli menşeinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 01/05/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve Anlaşma kapsamındaki tavizlerden yararlanabilmek için “TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin” kullanılacağı düzenlenmişti.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 85092710 sayılı yazısında;
 
  • Ülkemizce düzenlenecek TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemlerinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)* üzerinden gerçekleştirileceği, TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin önümüzdeki günlerde MEDOS’a aktarılmasının öngörüldüğü,
  • 01 Mayıs 2023 ile TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin MEDOS’a aktarılacağı tarih arasında kalan dönemde Türkiye’den Pakistan’a ihraç edilen ve Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanmaya ehil eşyaya ilişkin olarak belgenin MEDOS’a entegrasyonunun tamamlanmasının ardından Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak “Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) meşruhatı tatbik edilmek suretiyle, sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenebileceği,
Bildirilmektedir.

*Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) :  Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik sistem üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net