Türkiye – Pakistan Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Türkiye – Pakistan Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik Hk.

Duyuru Özeti:

Türkiye – Pakistan Mal Ticareti Anlaşması kapsamında eşyanın tercihli menşeinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 01/05/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
  • Eşyanın tercihli menşeini ispat etmek ve Anlaşma kapsamındaki tavizlerden yaralanmak için, yetkili makamlar tarafından düzenlenecek “TUR-PAK Menşe İspat Belgesi” kullanılacak olup, söz konusu belgenin kullanımından, vize edilmesi ve sonradan kontrolüne kadar bir çok detaya Yönetmelikte yer verilmektedir.
  • Pakistan menşeli ürünler, Türkiye’ye ithal edilmeleri esnasında bir örneği Yönetmeliğin III nolu ekinde yer alan TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanırlar.
  • Türkiye’de düzenlenen menşe ispat belgelerine, belgenin sol kısmına düşey yazıyla “TR” ibaresiyle başlayan bir referans numarası da girilir.
  • İkili Menşe Kümülasyonu kapsamında tercihli rejimden yararlanmaya ehil bir nihai ürünün içerisine dahil edilen diğer Taraf ülke menşeli girdiler, nihai ürünün elde edildiği Taraf ülke menşeli kabul edilir.
  • Yönekmeliğin Ek-II’sinde yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.
  • Tercihli muamelenin sağlanabilmesi için, “Doğrudan Nakliyat” kurallarının uygulanması gerekmektedir
  • Sevkiyat halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçiş hükümlerine istinaden sevk halinde olan ya da ithalatçı Taraf ülkedeki antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren on iki ay içerisinde, eşyanın 15 inci madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir TUR-PAK Menşe İspat Belgesi sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

TÜİK verilerine göre iki ülke arasında son 3 yılda gerçekleşen ticaret rakamları aşağıdaki gibidir

Yıllarİhracat $İthalat $
2020562,3 Milyon USD265,8 Milyon USD
2021696,3 Milyon USD309,3 Milyon USD
2022742,9 Milyon USD402,1Milyon USD
 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net